კომპანიის შესახებ

შპს "გენი" 2012 წელს დარეგისტრირდა,